Onderzoekend vermogen heeft impact op professionele groei in vakmanschap en kennis. Het draagt bij aan een betere uitvoering van het leraarschap. Het blijvend ontwikkelen van onderzoekend vermogen vraagt iets van de onderwijsprofessionals zelf. Onder andere kunnen reflecteren op het eigen handelen en gemotiveerd zijn om te leren zijn hiervoor van essentieel belang.

Onderzoekend vermogen in teamverband heeft impact op de kwaliteit van het onderwijs. Samen met en van elkaar leren en voortdurend samen analyseren, uitproberen en evalueren. Wil je dit proces onderdeel laten zijn van de structuur en cultuur in de school, dan vraagt dat een nauwe aansluiting op de visie en het professionaliseringsbeleid van de school.

Over de Notendop-serie

Elke school heeft de opdracht zich continu te ontwikkelen en te verbeteren. Daarvoor is het van belang dat een school vanuit haar visie de actuele onderwijsthema’s blijft verkennen. Met de Notendop-serie brengt Onderwijs Maak Je Samen een reeks beknopte uitgaven rondom deze thema’s uit. Het doel van deze uitgaven is om professionals in het onderwijs een kader te bieden waarmee de school een eigen definitie en visie kan vormen en binnen de eigen schoolorganisatie ontwikkeling in gang kan zetten.

Onderzoekend vermogen in een notendop beschrijft de kracht van het onderzoekend vermogen van onderwijsprofessionals en hoe je dit kunt benutten bij professionalisering en schoolontwikkeling. Deze publicatie legt uit waarom dit vermogen zo cruciaal is, hoe je daar als onderwijsprofessional nog bewuster vorm aan kunt geven en wat je daarvoor kunt inzetten in je eigen praktijk. Vanuit een verzameling theorieën wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk door het aanbieden van tools om met je collega’s aan de slag te gaan. De inhoud en werkwijze van deze Notendop-uitgave zijn geschreven vanuit het primair onderwijs, maar zijn tevens toepasbaar in andere onderwijsvormen.

Auteur(s): Sandra Broers
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-36-4
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2021
Druk: 1e druk
Aantal pagina's: 120

Bekijk de inhoudsopgave van 'Onderzoekend vermogen in een notendop.

Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
To Top