Gepersonaliseerd leren is een begrip waarvoor geen standaard definitie is, het vraagt om een schooleigen betekenisgeving. Scholen verkennen op grote schaal dit actuele innovatiethema, zowel in het primair onderwijs in als het voortgezet onderwijs. Gepersonaliseerd leren gaat over leren, lesgeven en leerprocessen waarin de leerling ruimte krijgt voor eigen doelen, regie en eigenaarschap. Leren en lesgeven waarin leerlingen meer en meer gemotiveerd en betrokken raken.

Gepersonaliseerd leren in een notendop biedt concrete proces- en ontwerptools om een schooleigen visie, inhoud en definitie te ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Aan de hand van zes kerndimensies wordt – op beredeneerde wijze – een schooleigen betekenis en inhoud verleend aan gepersonaliseerd leren, in hechte verbinding met de onderwijsvisie. De inhoud en werkwijze van deze notendop-uitgave is geschikt voor het voortgezet en primair onderwijs.

Gepersonaliseerd leren krijgt – mede dankzij de ideeën van (internationale) onderwijsinspiratoren – in deze uitgave een betekenisvol perspectief en werkbare kaders. Op basis hiervan reiken we een concreet procesmodel voor visieontwikkeling aan, een actueel en rijk leerplanontwerp voor gepersonaliseerd leren en tot slot krachtige ontwerptools voor het veranderingsproces.

Over de notendop-serie

Elke school heeft de opdracht zich continu te ontwikkelen en te verbeteren. Daarvoor is het van belang dat een school vanuit haar visie de actuele onderwijsthema’s blijft verkennen. Met de Notendop-serie brengt Onderwijs Maak Je Samen een reeks beknopte uitgaven rondom deze thema’s uit. Het doel van deze uitgaven is om leidinggevenden en professionals in het onderwijs een kader te bieden waarmee de school een eigen definitie en visie kan vormen en binnen de eigen schoolorganisatie ontwikkeling in gang kan zetten. 

Auteur(s): Michel van de Ven
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-23-4
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2017
Druk: 1e druk
Aantal pagina's: 94

Bekijk de inhoudsopgave van 'Gepersonaliseerd leren in een notendop'.

Onderwijs Maak Je Samen
Persbericht (30/05/2017)

To Top