Leerlingen (mede-)eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces is cruciaal voor een optimale ontwikkeling, voor het vergroten van intrinsieke motivatie en voor het bevorderen van leerprestaties.

In hoeverre hebben we hier al echt aandacht voor in het Nederlandse onderwijs? Wat kun je doen – als leraar, maar ook als school – om een omgeving te creëren waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfregulerende individuen?

Meerdere factoren lijken invloed te hebben op deze ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan motivatie, de ontwikkeling van executieve functies, de kracht van feedback en het inzetten van formatief evalueren. Het best komt deze ontwikkeling op schoolniveau tot zijn recht door vanuit visie hieraan te werken. Zo lukt het een uitdagende leeromgeving te creëren die past bij wat iedere individuele leerling nodig heeft voor de eigen ontwikkeling.

Over de Notendop-serie

Elke school heeft de opdracht zich continu te ontwikkelen en te verbeteren. Daarvoor is het van belang dat een school vanuit haar visie de actuele onderwijsthema’s blijft verkennen. Met de Notendop-serie brengt Onderwijs Maak Je Samen een reeks beknopte uitgaven rondom deze thema’s uit. Het doel van deze uitgaven is om leidinggevenden en professionals in het onderwijs een kader te bieden waarmee de school een eigen definitie en visie kan vormen en binnen de eigen schoolorganisatie ontwikkeling in gang kan zetten.

Zelfregulatie in een notendop beschrijft het belang van de ontwikkeling van zelfregulatie van leerlingen. Deze publicatie legt uit waarom deze ontwikkeling zo cruciaal is, hoe je daar als school vorm aan kunt geven en wat je daarvoor kunt inzetten in de eigen praktijk. Vanuit een verzameling aan theorieën wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk door het aanbieden van tools om met de leerlingen aan de slag te gaan. De inhoud en werkwijze van deze Notendop-uitgave zijn geschreven vanuit het primair onderwijs, maar tevens toepasbaar in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

Auteur(s): Kim Gerats & Jenneken van der Mark
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-32-6
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2020
Druk: 2e druk (2022)
Aantal pagina's: 98

Bekijk de inhoudsopgave van 'Zelfregulatie in een notendop'.

JSW
'Hoe maak je mensen groot?' (16/09/2020)

 

Blijvenleren
Recensie 'Zelfregulatie in een notendop' (19/05/2023)

To Top