Waarom zou je een integraal kindcentrum beginnen? Welke toegevoegde waarde heeft dat voor de direct belanghebbenden, kinderen en ouders? Welke belangen hebben externen, zoals wijkbewoners? Wat beogen de betrokken organisaties en de professionals? Hoe zou je IKC-vorming kunnen aanpakken? Wil je in één keer een ideale situatie creëren? Of werk je liever stapsgewijs naar een nieuwe pedagogischeducatieve praktijk? Wat moet je doen om een succesvolle start te maken? En hoe los je de fricties op die zich ongetwijfeld voordoen? In de netwerken die betrokken zijn bij IKC-vorming schuilt een enorm potentieel. Dat vraagt om een zorgvuldige ontsluiting!

Over de Notendop-serie

Elke school heeft de opdracht zich continu te ontwikkelen en te verbeteren. Daarvoor is het van belang dat een school vanuit haar visie de actuele onderwijsthema’s blijft verkennen. Met de Notendop-serie brengt Onderwijs Maak Je Samen een reeks beknopte uitgaven rondom deze thema’s uit. Het doel van deze uitgaven is om leidinggevenden en professionals in het onderwijs een kader te bieden waarmee de school een eigen definitie en visie kan vormen en binnen de eigen schoolorganisatie ontwikkeling in gang kan zetten.

Netwerksamenwerking IKC in een notendop begint met het belang om vanaf de start scherp te stellen waarom je met de ontwikkeling van een integraal kindcentrum wilt beginnen. Er wordt uiteengezet hoe je de vorming van een IKC kunt aanpakken. De betekenis voor de pedagogische en educatieve praktijk wordt belicht. Verschillende manieren van interdisciplinaire samenwerking worden besproken en de organisatorische condities voor IKC-vorming worden op een rij gezet. Ten slotte worden tien actiestappen gegeven voor het realiseren van een IKC zoals het bedoeld is. Op basis van ervaringen, praktijkonderzoek en veranderkundige aanpakken die hun waarde hebben bewezen, wordt een rijke verzameling ondersteunende tools aangeboden.

Auteur(s): Ton Bruining
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-39-5
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2021
Druk: 1e druk
Aantal pagina's: 88

Download de inhoudsopgave van 'Netwerksamenwerking IKC in een notendop'.

Heidi Rubingh
Recensie (07/01/2022)

Helga Hoogendoorn
Recensie (09/09/2021)

Emma Nitert
Recensie (09/09/2021)

Onderwijs Maak Je Samen
Persbericht (25/06/2021)

To Top