Zie en voel je het verschil tussen de volgende twee vragen? Ik zie vier schapen en twee kippen, hoeveel poten zijn dat samen? En: ik zie 40 poten, hoeveel schapen en kippen kunnen dat zijn? De laatste vraag noemen we een rijke rekenvraag. Leerlingen blijven bezig met dezelfde kennis en vaardigheden, maar krijgen ruimte voor hun creativiteit en verdiepen hun inzicht door de vele mogelijkheden.

In het reken-wiskundeonderwijs ondersteunen en stimuleren we leerlingen in hun ontwikkeling van gecijferdheid. Bij gecijferdheid gaat het niet alleen om het ontwikkelen van inzicht, kennis en vaardigheden, maar ook om kritisch denken en redeneren over en creatief omgaan met reken-wiskundige inhouden. In deze Notendop-uitgave pleiten we voor het stellen van rijke rekenvragen om gecijferdheid in de volle breedte te stimuleren.

Over de Notendop-serie

Elke school heeft de opdracht zich continu te ontwikkelen en te verbeteren. Daarvoor is het van belang dat een school vanuit haar visie de actuele onderwijsthema’s blijft verkennen. Met de Notendop-serie brengt Onderwijs Maak Je Samen een reeks beknopte uitgaven rondom deze thema’s uit. Het doel van deze uitgaven is om leidinggevenden en professionals in het onderwijs een kader te bieden waarmee de school een eigen definitie en visie kan vormen en binnen de eigen schoolorganisatie ontwikkeling in gang kan zetten.

De kracht van rijke rekenvragen in een notendop gaat dieper in op de vraag hoe je gecijferdheid kunt stimuleren door rijke rekenvragen te stellen. Eerst duiden we wat rijke rekenvragen zijn en welke kracht er van deze vragen uitgaat. Van daaruit bieden we je handvatten om zelf rijke rekenvragen te ontwerpen, die het actief leren van leerlingen stimuleren. Ten slotte geven we krachtige voorbeelden van rijke rekenvragen bij de verschillende rekendomeinen in het reken-wiskundeonderwijs, met tips en een toelichting om deze rekenvragen direct toe te passen in je eigen praktijk.

Auteur(s): Anneke Noteboom, Kimberly Pijnenburg, Maaike Verschuren
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-44-9
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2022
Druk: 2e druk (2023)

Tijdschrift Intern Begeleider
Recensie 'De kracht van rijke rekenvragen in een notendop' (11/2022)

To Top