Op de meeste scholen wordt hard gewerkt. Toch is niet overal ‘de basis op orde’. Met die basis bedoelen we het fundament waarmee de kwaliteit van de school – onder alle omstandigheden – zichtbaar wordt gemaakt. De kwaliteitsbouwstenen en proceselementen van 'de basis op orde' stellen scholen in staat om flexibel in te spelen op de veranderende omstandigheden. Tegelijk is dit het fundament dat scholen op het spoor zet van toekomstgericht werken.

In dit boek gaat het niet alleen over onderwijskwaliteit en -verbetering. Het gaat om meer. Zo gaat het ook over leiderschap bij kwaliteitsontwikkeling, over collegiale samenwerking en (her)ontwerpen van leren. 'De basis op orde' kan vooral ingezet worden bij verbetertrajecten, maar ook bij wensgedreven schoolontwikkeling. 


Vind je het moelijk een keuze te maken uit alle leiderschapsboeken?
Bekijk in één overzicht alle uitgaven van de leiderschapsreeks.


 

Vernieuwenderwijs heeft een bijdrage geleverd aan deze publicatie.

Auteur(s): Johan Spitteler
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-29-6
Uitvoering: hardcover
Jaar van uitgave: 2019
Druk: 2e druk, 2021
Aantal pagina's: 120

Vernieuwenderwijs heeft een bijdrage geleverd aan deze publicatie.

Bekijk de inhoudsopgave van 'De basis op orde'.

Praxis Bulletin
Recensie 'De basis op orde' (januari 2020)

VO-magazine
Recensie 'De basis op orde' (september 2019)

Onderwijs Maak Je Samen
Persbericht (20/06/2019)

To Top