De protocollen geven informatie over het onderkennen en signaleren van lees- en spellingproblemen en dyslexie en over de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs.
Er is ruime aandacht voor het vaststellen en aanpakken van (hardnekkige) lees- en spellingproblemen zowel in als buiten de groep.

Aansluiting bij recent onderzoek, nieuwe toetsen en vergoedingsregeling:
De protocollen zijn een herziening van eerdere versies uit 2001-2005. Bij de ontwikkeling van de nieuwe edities is uitgegaan van de meest recente wetenschappelijke inzichten rondom onderzoek naar dyslexie en lees- en spellingproblemen. De protocollen sluiten aan bij de nieuwe landelijk genormeerde toetsen van Cito en de sinds 1 januari 2009 ingevoerde vergoedingsregeling dyslexie

Praktisch instrument voor leerkrachten en leesspecialisten:
Preventie en begeleiding van lees- en spellingproblemen is een taak van het hele schoolteam. De protocollen bieden leerkrachten en leesspecialisten (intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten) richtlijnen om de lees-/spellingontwikkeling te volgen en problemen voortijdig te signaleren.

Auteur(s): Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen, Ludo Verhoeven
Uitgever: Expertisecentrum Nederlands i.s.m. Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-81652-82-7
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2011
Druk: 1e druk
Aantal pagina's: 180

Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
To Top