Deze combinatieset betreft de boeken: 

Deep Learning (€ 39,95)

Dit boek beschrijft verdiepend leren als een systemische benadering om professioneel, sociaal en cultureel kapitaal te vergroten. Het is gebaseerd op de overtuiging dat alle leerlingen kunnen leren als het systeem verandert van sorteren van talent naar het ontwikkelen van de talenten van alle leerlingen. De kracht van Deep Learning ligt in het voorzien in praktisch advies voor deze cultuurverandering.

In deze uitgave beschrijven Michael Fullan en zijn collega’s een helder kader om binnen het primair- en voortgezet onderwijs verdiepend leren vorm te geven. Naast een inhoudelijke toelichting op ‘Deep Learning’, biedt het boek een scala aan voorbeelden van scholen over de hele wereld die erin geslaagd zijn om verdiepend leren in de praktijk zichtbaar te maken. De auteurs beschouwen ‘Deep Learning’ als een essentieel leer- en ontwikkelproces van de leerlingen waarbij zij zicht krijgen op het stellen van vragen die er werkelijk te doen.

Deep Learning in de praktijk (€ 42,95)

Toonaangevende experts op het gebied van leren en systeemverandering hebben, samen met hun partnerscholen verspreid over de wereld, deze essentiële aanvulling gecreëerd op de bestseller: Deep Learning, hoe verdiepend leren kan leiden tot betekenisvolle verandering. Dit praktijkboek biedt concrete handreikingen voor het ontwerp van Deep Learning, de implementatie, voortgangsmetingen en verduurzaming, plus handvatten voor het opbouwen van verbeter- en verandercapaciteit van leraren, scholen, districten en systemen.

Deep Learning in de praktijk biedt een rijk aanbod aan bronnen en tools die essentieel zijn voor leraren om betekenisvolle leerervaringen te kunnen ontwerpen en in de praktijk te brengen. Om te komen tot een mindset en knowhow die cruciaal zijn om een kansrijke change-agent te worden in onze mondiale leefwereld. Dit kleurrijke praktijkboek biedt hiervoor vele tools, tips, protocollen en praktijkvoorbeelden.

Het omvat:

• Een Deep Learning-raamwerk, een route om de zes mondiale competenties te kunnen ontwikkelen die nodig zijn om te kunnen floreren in een complexe leefwereld – Karakterontwikkeling, Burgerschap, Samenwerking, Communicatie, Creativiteit en Kritisch denken.
• Deep Learning Progressions, die leraren helpen om het werk van studenten te analyseren en de ontwikkelingsgroei te meten.
Rubrics voor leerontwerp, planningstemplates en praktijkvoorbeelden die gebaseerd zijn op de vier elementen van leerontwerp: leerpartnerschappen, leeromgevingen, pedagogische aanpakken en de krachtige inzet van digitale middelen.
• Rubrics voor schoolcondities, zelfevaluatietools voor leraren en planningstools ondersteunen de implementatie en verduurzaming van Deep Learning in scholen en districten.

Breng het plezier terug in leren, zowel voor leerlingen als volwassenen. Gebruik Deep Learning in de praktijk om betekenisvolle leerervaringen te creëren die het potentieel van leerlingen ontketenen en niet alleen het leren transformeren, maar ook het leven.

Verken, verbeter en verbreed je perspectieven op leren.

Deep Learning

Auteur(s): Michael Fullan, Joanne Quinn, Joanne McEachen
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-28-9
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2019
Druk: 1e druk
Aantal pagina's: 262

Deep Learning in de praktijk

Auteur(s): Joanne Quinn, Joanne McEachen, Michael Fullan, Mag Gardner, Max Drummy
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-38-8
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2020
Druk: 1e druk
Aantal pagina's: 288

Deep Learning
Bekijk de inhoudsopgave van 'Deep Learning'.

Deep Learning in de praktijk
Bekijk de inhoudsopgave van 'Deep Learning in de praktijk'.

Er is geen informatie voor dit product beschikbaar.
To Top