5 minuten spelletjes zijn ontwikkeld voor leraren en kinderen. Ook buiten het onderwijs kunnen de ‘5 minuten’ worden ingezet, bijvoorbeeld bij verenigingen, BSO en clubs. Het bevordert het leren en draagt bij aan een prikkelende leeromgeving die uitdaagt tot ontdekken, proberen en beleven met elkaar.

5 minuten sociaal

De activiteiten van 5 minuten sociaal nodigen jou én je leerlingen uit om middels speelse activiteiten te werken aan sociale vaardigheden op verschillende gebieden. Door verschillende activiteiten uit te voeren leren leerlingen voor zichzelf op te komen en op welke wijze ze rekening kunnen houden met elkaar. De korte en eenvoudige activiteiten dragen bij aan een positieve sfeer in de groep!

De 40 kaarten zijn onderverdeeld in subdomeinen:

• Zelfvertrouwen
• Een positief en realistisch zelfbeeld
• Zelfstandigheid
• Werken aan een zelfbewuste houding en weerbaarheid
• Omgaan met je eigen gevoelens, wensen en opvattingen
• Omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van anderen 
• Jezelf inleven in wat de ander voelt, waarneemt, wil en denkt
• Omgaan met conflicten 
• Aangaan en onderhouden van relaties

Auteur(s): Kristiaan Aarnoudse en Catherine Bregman
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
EAN: 7442944292210
Uitvoering: A6-formaat doosje, kleur
Jaar van uitgave: 2021
Druk: 1e druk
Aantal pagina's: 40 kaarten + handleiding

Download drie voorbeeldkaarten van 5 minuten sociaal.

Blijven Leren
Review '5 minuten sociaal' (26/09/2021)

Driestar Hogeschool
'Studenten Driestar Hogeschool ontwerpen '5 minuten sociaal' (01/09/2021)

To Top