Complexe tijden vragen om heldere oplossingen. Als een veelheid aan initiatieven en versnipperde (deel)oplossingen de verwezenlijking van de meest effectieve plannen tegenhouden, dan is het tijd om op een andere manier te gaan leiden. Maar hoe kun je succesvolle en duurzame verandering tot stand brengen? De oplossing ligt in het Coherentie-raamwerk, een dynamische, aanpasbare routekaart, die uit vier essentiële onderdelen bestaat:

- focussen in de goede richting om een collectief doel te bereiken
- samenwerkingsculturen creëren en individuele rollen en teamrollen verduidelijken
- verdiepend leren om verbeteringen te versnellen en innovatie te cultiveren
- verzekeren van verantwoordelijkheid van binnenuit

De verbindende schoolleider voorziet in de inzichten en middelen om effectief leiderschap aan te zwengelen.


 

Vind je het moelijk een keuze te maken uit alle leiderschapsboeken?

Bekijk in één overzicht alle uitgaven van de leiderschapsreeks.

 

Auteur(s): Michael Fullan en Joanne Quinn
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS i.s.m. Stichting de Brink
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-19-7
Uitvoering: hardcover
Jaar van uitgave: 2016
Druk: 3e druk (2022)
Aantal pagina's: 168

Bekijk de inhoudsopgave van 'De verbindende schoolleider'.

Onderwijs Maak Je Samen
Persbericht (21/10/2016)

Didactief online
'Fullan wordt concreet' (10/2016)

Zorg Primair
Recensie 'De Verbindende schoolleider' (10/2018)

Video
Onderwijs Maak Je Samen
Michael Fullan en Joanne Quinn over hun nieuwe boek 'De verbindende schoolleider'. (28/11/2016)

To Top